top of page
Susanne Amsinck Psykoterapi & Selvudvikling - Q & A

QUESTIONS & ANSWERS

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål 

Hvad er psykoterapi? 

Hvor lang tid skal jeg gå i psykoterapi?

Hvad kan jeg tale med min terapeut om?

Hvad siger videnskaben om psykoterapi?

Hvordan foregår psykoterapi? 

Hvad hjælper min terapeut mig med? 

Hvad er forskellen på en psykolog og psykoterapeut?

Hvorfor psykoterapi? 

Hvad kræver det af mig at gå i terapi?

Skal jeg forberede noget til min første session?

Tilbage til toppen

HVAD ER PSYKOTERAPI?

Psykoterapi er for dig, som ønsker: at forstå dig selv bedre, at leve et mere bevidst og nærværende liv, at bryde med fastlåste mønstre, som står i vejen for, at du kan leve dét liv, du allermest længes efter.

Terapien kan forløse og frisætte dig fra fortidens negative prægninger, begrænsninger og barriere, og den kan give dig en helt ny kurs i dit liv, som åbner op for et liv fyldt med indre ro og frihed, mening, livsglæde og balance. Et liv, hvor du kan udfolde dine fulde potentialer og leve i overensstemmelse med dine kerneværdier, og dén, du dybest set føler, du er.

Terapi er en indre bevidsthedsrejse. Den giver dig et stærkt kompas i din hånd på din rejse videre gennem livet.

Psykoterapi handler dybest set om, at vi lærer at give os selv alt det, vi altid har længtes efter. Svarene findes inde i os selv. Og nøglen til forandring ligger i vores egen hånd. Det handler ikke om at lave andre i vores omgivelser om eller at gøre os afhængige af andre for at opnå dét, som vi gerne vil. Det handler om, at vi arbejder med os selv, så vi får det liv, vi allermest ønsker os. Og det er dén nøgle, jeg som din psykoterapeut hjælper dig med at finde og bruge.

 

HVORDAN FOREGÅR PSYKOTERAPI?

I et terapeutisk forløb går vi på opdagelse i din fortid. Sammen undersøger vi dine tidlige prægninger i barndommen, mønstre, som ligger i din slægt, overlevelsesstrategier, tilknytningsmønstre, traumer og meget mere. Vi identificerer de barrierer, som står i vejen for udlevelse af dit sande jeg.

 

Og du arbejder med at forstå, mærke, sanse og føle med hele kroppen, fortidens prægninger og de konsekvenser, de har haft på udvikling af din personlighed, dine følelser, tanker, kropsfornemmelser, adfærd og livsudfoldelse.

Viden og indsigt er en forudsætning for at træffe bevidste beslutninger. Vi kan ikke ændre noget, hvis vi ikke kender til det. Det er derfor, at bevidstheds- og forståelsesrejsen er så vigtig i terapien.

 

Herefter er heling af fortidens prægninger, sår og traumer essentielt i terapien. Og det er her forløsning og fri sætningen af os selv fra fortidens prægninger kommer ind i billedet.

 

For det er først, når vi for alvor har forstået, oplevet og mærket med hele vores krop, de konsekvenser fortidens prægninger og traumer har haft for os, at vi kan forsone os med vores fortid og skabe nye spor for vores fremtid. Det handler om, at vi heler vores sår gennem forståelse og forsoning og giver slip med hele kroppen - hjerne såvel hjertet - og tage læringen med os på vores videre rejse gennem livet.

 

Det er lidt som tilgivelse. Det er ikke nok, at vi med vores mentale jeg, siger til os selv, ´jeg tilgiver dig´, hvis ikke tilgivelse kan mærkes dybt inde i hjertet. Det er bl.a. derfor, at vi arbejder med hele kroppen terapien. Vores psyke og fysik hænger tæt sammen og påvirker hinanden. Har vi ondt i sindet, så sætter det sig som spændinger i kroppen, og har vi ondt i kroppen, så har det indvirkning på vores sind.

 

Hvis vi ikke heler vores sår, men blot slår en streg i sandet og ignorerer dem, så vil vi opleve, at sårene igen og igen springer op og trækker os ned i en tæt tåge af modløshed, magtesløshed, følelsesløshed, smerte og ensomhed, hver gang vi i vores liv støder på svære udfordringer som modgang, svigt, skuffelser, tab og sorg. Og vi vil atter genudspille vores gamle mønstre og livsmantra, gå i affekt og forsvar, hvor vi lukker ned for os selv og beskytter os mod omverdenen. Og intet vil være forandret.

 

Derfor er det vigtigt, at du som klient har modet og paratheden til sammen med mig at gå på opdagelse i din fortid og undersøge de dele af din historie, som har været svære og smertefulde, og som du måske har fortrængt og lukket af for, fordi de har været for voldsomme eller skamfulde at takle i selve situationen. For først herefter kan vi arbejde med at opløse de barriere- og forsvar, som du helt naturligt har bygget op for at beskytte dig selv og overleve svære situationer og perioder i dit liv.

 

Psykoterapi er således ikke et ´quick-fix´, og jeg kan som terapeut ikke ´fikse dig´. Det er derimod et tæt samarbejde mellem dig som klient og jeg som din psykoterapeut, hvor du er i centrum.

 

 

 

HVORFOR PSYKOTERAPI?

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi.

 

Nogle vælger at gå i terapi for at få hjælp til at håndtere stress, angst, depression, lavt selvværd, manglede livslyst, dødsfald, sorg, sygdom, ensomhed, konflikter, præstationsangst og traumer. Andre for at blive bedre til at håndtere og bryde fri fra fastlåste mønstre, som virker nedbrydende, hæmmende og begrænsende for deres livsudfoldelse. Og andre går i terapi for at få hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

 

 

 

HVOR LANG TID SKAL JEG GÅ I TERAPI?

Psykoterapi strækker sig ofte over et længere forløb for at opnå fuld effekt. Den indre rejse tager tid. Og det er det lange seje og vedholdende træk, som rykker og skaber varige positive forandringer.

 

Hver session varer typisk mellem 60 eller 90 minutter, og i starten kan det være gavnligt at komme regelmæssigt som en gang om ugen eller hver anden uge. Enkelte gange kan en klient dog have glæde af en enkelt session eller to for at få lettet sit hjerte i trygge og fortrolige rammer. Men hvis vi taler om at opnå en dybere forståelse af dig selv og dit liv, vil et længere forløb være mere hensigtsmæssigt.

 

Vi aftaler tid fra gang til gang, og du kan naturligvis stoppe forløbet, når som helst.

 

 

 

HVAD HJÆLPER MIN TERAPEUT MIG MED?

Som psykoterapeut hjælper dig med at skabe positive forandringer i dit liv. At opnå mere frihed, glæde og indre ro og frihed i dit liv. At bryde fastlåste mønstre og overkomme problemer, som nedsætter din livskvalitet, eller som står i vejen for at indfri dine drømme og dybeste længsler. At få hjælp personlig udvikling og afklare eksistentielle spørgsmål.

Jeg hjælper dig med at skabe en større bevidsthed om dit liv, dine tidlige prægninger, tilknytningsmønstre, dine adfærds-, følelses-, og tankemønstre. Jeg hjælper dig med at bringe dit ubevidste sind og implicitte hukommelse frem i lyset og skabe større indsigt i de dynamikker, som ligger til grund for, hvordan du lever dit liv, hvordan du møder dig selv, og hvordan du møder din omverden.

 

Viden og indsigt er en forudsætning for bevidst at bryde med gamle fastlåste mønstre og skabe positive varige forandringer. Ved at opnå en større bevidsthed om dig selv, dit liv og dine potentieller, får du vigtige ressourcer og redskaber i din hånd til at møde livet og dig selv fra et helt nyt og mere kraftfuldt ståsted.

 

 

 

HVAD KRÆVER DET AF MIG AT GÅ I TERAPI?

At gå i psykoterapi kræver, at du har modet, paratheden og viljen til at arbejde med dig selv.

Terapi kræver vedholdenhed. Og det kræver, at du virkelig ønsker at skabe en forandring i dit liv. At du tør vende blikket indad, se fortiden og dig selv i øjnene. At du tør give slip på gamle tanke- og adfærdsmønstre, og åbne op for alt det nye, som livet bringer.

 

Den indre rejse kan være kendetegnet ved smerte, sorg og indre konflikter, når vi ser fortiden og os selv i øjnene, og får øje på dysfunktionelle familiemønstre, dynamikker, genudspilninger af gamle vaner og tilknytningsmønstre, og hæmmende overbevisninger.

 

Det kan være smertefuldt og sorgfuldt at erkende at noget, som man har troet var såre godt eller, som man har fortrængt og gemt bort, pludseligt kommer op til overfladen og ses i et helt nyt og mere skarpt og klart lys. Det kan føles, som illusioner, der brister. Livsmantraer, som lige pludselig får en anden klang. Og erkendelse af, at det er nødvendigt at give slip for at give plads til noget nyt, kan opleves som et kortvarigt og angstprovokerende kontroltab.

 

Som klient skal du også være parat til at arbejde med dig selv mellem sessionerne ved at udføre eks. små overskuelige hjemmeopgaver.  Formålet er at støtte og nære din proces bedst muligt og bane vejen for, at du når i mål med dine ønsker for terapien. Igen er det den vedholdende og dedikerede indsats, som rykker, og som sikrer, at du kan opfylde dine ønsker for terapien.

 

Ved afslutning af en session, vil jeg således typisk opfordre dig til at lave en lille hjemmeopgave, indtil næste gang vi ses. Det kan være små daglige øvelser såsom meditationer, bevidsthedsøgende øvelser, grundbevægelser eller konkrete hjemmeopgaver, hvor vi anvender skrive- eller kunst terapeutiske metoder, eller læser en bog eller lytter til lydbøger. Opgaverne vil blive skræddersyet til din proces og behov. De vil være overskuelige både i forhold til deres omfang og tidsallokering og tilpasset din øvrige kalender.

 

 

HVAD KAN JEG TALE MED MIN TERAPEUT OM?

Du kan bringe alt op, som fylder hos dig, stort som småt, nyt som gammelt. Jeg vil grundigt sammen med dig undersøge, hvad der ligger i det, der fylder hos dig, og se på, hvordan du kan ændre på de følelses-, tanke- og adfærdsmønstre, der ikke tjener dig.

 

Jeg er ikke ekspert i dit liv. Det er du selv. Jeg kan som din terapeut i kraft af min faglige viden og erfaring, hjælpe dig med opnå en større selvindsigt og finde ressourcerne i dig selv, så du bliver i stand til at bryde med de fastlåste og blokerende mønstre og bane vejen til et liv med livsglæde og indre ro.

 

 

 

SKAL JEG FORBEREDE NOGET INDEN MIN FØRSTE SESSION?

Inden den første session anbefaler jeg, at du tænker over, hvad du gerne vil opnå ved at gå i terapi hos mig. Hvad ønsker du at få ud af din terapi?. Herved kan jeg som din terapeut bedre hjælpe dig med at skabe en retning og bane vejen for, at du når dine mål og indfri dine ønsker.

 

HVAD ER FORSKELLEN PÅ EN PSYKOLOG OG EN PSYKOTERAPEUT?

En psykolog har en fem-årig teoretisk universitetsuddannelse og må kalde sig Cand. Psyk. En psykolog har ikke nødvendigvis psykoterapeutisk tillægsuddannelse, og har ikke nødvendigvis selv gået i terapi.

 

Psykoterapeut er en privat, fire-årig uddannelse, der omfatter egen terapi og supervision. Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, men vælger du en psykoterapeut, der er medlem af Foreningen for Danske Psykoterapeuter (FaDP), er du sikker på, at vedkommende har en godkendt fire-årig uddannelse, samt solid erhvervserfaring indenfor arbejde med mennesker, og at vedkommende følger foreningens etiske regler.

 

Både psykologer og psykoterapeuter kan behandle klienter, som har ”ondt i livet,” og som eks. lider af  angst, depression, stress, spiseforstyrrelser og parforholdsproblematikker.

 

Alvorlige psykiatriske tilstande som svær depression, psykiatriske diagnoser som border-line og andre personlighedsforstyrrelser samt psykotiske tilstande bør behandles hos en psykiater, som en læge kan henvise til.

 

 

HVAD SIGER VIDENSKABEN OM PSYKOTERAPI?

Psykoterapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser.

Ifølge Psykiatrifonden klarer den gennemsnitlige patient efter endt psykoterapi sig bedre end 80% af dem, der ikke har fået psykoterapi, og de sidste 20% vil ikke få det bedre end dem, der ikke har været i terapi.

Generelt afhænger effekten af psykoterapi af omfanget og varigheden. De største fremskridt sker i den tidlige fase af terapien, bl.a. fordi klienten er fuld af optimisme og forventninger om at få det bedre, dog fortsætter bedringen også i løbet af terapien. Undersøgelser har desuden vist, at efter to samtaler havde 30% af klienterne fået det bedre, mens 85% havde fået det væsentligt bedre efter 52 samtaler (Psykiatrifonden).

 

Ændringer tager tid. Det gælder også for psykoterapien.

 

Udbyttet af psykoterapien er også afhængigt af hvilke sygdom eller symptom, der fokuseres på. Ifølge Psykiatrifonden er succesraten for psykoterapeutisk behandling af angst eller lettere depressionstilstande eksempelvis højere end for personlighedsforstyrrelser og anoreksi.

Hvad er psykoterapi?
Hvordan foregår psykoterapi?
Hvorfor psykoterapi?
Hvor lang tid skal jeg gå i terapi?
Hvad hjælper min terapeut mig med?
Hvad kræver det af mig at gå i terapi?
Hvad an jeg tale med min terapeut om?
Skal jeg forberede noget inden?
Hvad er forskellen på en psykolog?
Hvad siger videnskaben om?
bottom of page