top of page
Susanne Amsinck Psykoterapi Aarhus

Hvad kræver  psykoterapi af mig? 

Hvad kræver det af mig at gå i terapi?
 

Hvor lang tid skal jeg gå i psykoterapi?
 

Skal jeg forberede noget til min første session?
 

Tilbage til toppen

HVAD KRÆVER DET AF MIG AT GÅ I TERAPI?

At gå i psykoterapi kræver, at du har modet, paratheden og viljen til at arbejde med dig selv.

Terapi kræver vedholdenhed. Og det kræver, at du virkelig ønsker at skabe en forandring i dit liv. At du tør vende blikket indad, se fortiden og dig selv i øjnene. At du tør give slip på gamle tanke- og adfærdsmønstre, og åbne op for alt det nye, som livet bringer.

 

Den indre rejse kan være kendetegnet ved smerte, sorg og indre konflikter, når vi ser fortiden og os selv i øjnene, og får øje på dysfunktionelle familiemønstre, dynamikker, genudspilninger af gamle vaner og tilknytningsmønstre, og hæmmende overbevisninger.

 

Det kan være smertefuldt og sorgfuldt at erkende at noget, som man har troet var såre godt eller, som man har fortrængt og gemt bort, pludseligt kommer op til overfladen og ses i et helt nyt og mere skarpt og klart lys. Det kan føles, som illusioner, der brister. Livsmantraer, som lige pludselig får en anden klang. Og erkendelse af, at det er nødvendigt at give slip for at give plads til noget nyt, kan opleves som et kortvarigt og angstprovokerende kontroltab.

 

Som klient skal du også være parat til at arbejde med dig selv mellem sessionerne ved at udføre eks. små overskuelige hjemmeopgaver.  Formålet er at støtte og nære din proces bedst muligt og bane vejen for, at du når i mål med dine ønsker for terapien. Igen er det den vedholdende og dedikerede indsats, som rykker, og som sikrer, at du kan opfylde dine ønsker for terapien.

 

Ved afslutning af en session, vil jeg således typisk opfordre dig til at lave en lille hjemmeopgave, indtil næste gang vi ses. Det kan være små daglige øvelser såsom meditationer, bevidsthedsøgende øvelser, grundbevægelser eller konkrete hjemmeopgaver, hvor vi anvender skrive- eller kunst terapeutiske metoder, eller læser en bog eller lytter til lydbøger. Opgaverne vil blive skræddersyet til din proces og behov. De vil være overskuelige både i forhold til deres omfang og tidsallokering og tilpasset din øvrige kalender.

HVOR LANG TID SKAL JEG GÅ I TERAPI?

Psykoterapi strækker sig ofte over et længere forløb for at opnå fuld effekt. Den indre rejse tager tid. Og det er det lange seje og vedholdende træk, som rykker og skaber varige positive forandringer.

 

Hver session varer typisk mellem 60 eller 90 minutter, og i starten kan det være gavnligt at komme regelmæssigt som en gang om ugen eller hver anden uge. Enkelte gange kan en klient dog have glæde af en enkelt session eller to for at få lettet sit hjerte i trygge og fortrolige rammer. Men hvis vi taler om at opnå en dybere forståelse af dig selv og dit liv, vil et længere forløb være mere hensigtsmæssigt.

 

Vi aftaler tid fra gang til gang, og du kan naturligvis stoppe forløbet, når som helst.

SKAL JEG FORBEREDE NOGET INDEN MIN FØRSTE SESSION?

Inden den første session anbefaler jeg, at du tænker over, hvad du gerne vil opnå ved at gå i terapi hos mig. Hvad ønsker du at få ud af din terapi?. Herved kan jeg som din terapeut bedre hjælpe dig med at skabe en retning og bane vejen for, at du når dine mål og indfri dine ønsker.​

Hvor lang tid skal jeg gå i terapi?
Hvad kræver det af mig at gå i terapi?
Skal jeg forberede noget inden?
bottom of page