top of page
Susanne Amsinck Psykoterapi_15.jpg

Hvorfor psykoterapi? 

Hvorfor psykoterapi?

 

Hvad hjælper min terapeut mig med? 

Hvad kan jeg tale med min terapeut om?

Hvad siger videnskaben om psykoterapi?

HVORFOR PSYKOTERAPI?

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi.

Nogle vælger at gå i terapi for at få hjælp til at håndtere stress, angst, depression, lavt selvværd, manglede livslyst, dødsfald, sorg, sygdom, ensomhed, konflikter, præstationsangst og traumer. Andre for at blive bedre til at håndtere og bryde fri fra fastlåste mønstre, som virker nedbrydende, hæmmende og begrænsende for deres livsudfoldelse. Og andre går i terapi for at få hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

HVAD HJÆLPER MIN TERAPEUT MIG MED?

Som psykoterapeut hjælper dig med at skabe positive forandringer i dit liv. At opnå mere frihed, glæde og indre ro og frihed i dit liv. At bryde fastlåste mønstre og overkomme problemer, som nedsætter din livskvalitet, eller som står i vejen for at indfri dine drømme og dybeste længsler. At få hjælp personlig udvikling og afklare eksistentielle spørgsmål.

Jeg hjælper dig med at skabe en større bevidsthed om dit liv, dine tidlige prægninger, tilknytningsmønstre, dine adfærds-, følelses-, og tankemønstre. Jeg hjælper dig med at bringe dit ubevidste sind og implicitte hukommelse frem i lyset og skabe større indsigt i de dynamikker, som ligger til grund for, hvordan du lever dit liv, hvordan du møder dig selv, og hvordan du møder din omverden.

Viden og indsigt er en forudsætning for bevidst at bryde med gamle fastlåste mønstre og skabe positive varige forandringer. Ved at opnå en større bevidsthed om dig selv, dit liv og dine potentieller, får du vigtige ressourcer og redskaber i din hånd til at møde livet og dig selv fra et helt nyt og mere kraftfuldt ståsted.

HVAD KAN JEG TALE MED MIN TERAPEUT OM?

Du kan bringe alt op, som fylder hos dig, stort som småt, nyt som gammelt. Jeg vil grundigt sammen med dig undersøge, hvad der ligger i det, der fylder hos dig, og se på, hvordan du kan ændre på de følelses-, tanke- og adfærdsmønstre, der ikke tjener dig.

 

Jeg er ikke ekspert i dit liv. Det er du selv. Jeg kan som din terapeut i kraft af min faglige viden og erfaring, hjælpe dig med opnå en større selvindsigt og finde ressourcerne i dig selv, så du bliver i stand til at bryde med de fastlåste og blokerende mønstre og bane vejen til et liv med livsglæde og indre ro.

 

HVAD SIGER VIDENSKABEN OM PSYKOTERAPI?

Psykoterapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser.

Ifølge Psykiatrifonden klarer den gennemsnitlige patient efter endt psykoterapi sig bedre end 80% af dem, der ikke har fået psykoterapi, og de sidste 20% vil ikke få det bedre end dem, der ikke har været i terapi.

Generelt afhænger effekten af psykoterapi af omfanget og varigheden. De største fremskridt sker i den tidlige fase af terapien, bl.a. fordi klienten er fuld af optimisme og forventninger om at få det bedre, dog fortsætter bedringen også i løbet af terapien. Undersøgelser har desuden vist, at efter to samtaler havde 30% af klienterne fået det bedre, mens 85% havde fået det væsentligt bedre efter 52 samtaler (Psykiatrifonden).

 

Ændringer tager tid. Det gælder også for psykoterapien.

 

Udbyttet af psykoterapien er også afhængigt af hvilke sygdom eller symptom, der fokuseres på. Ifølge Psykiatrifonden er succesraten for psykoterapeutisk behandling af angst eller lettere depressionstilstande eksempelvis højere end for personlighedsforstyrrelser og anoreksi.

Hvorfor psykoterapi?
Hvad hjælper min terapeut mig med?
Hvad kan jeg tale med min terapeut om?
Hvad siger videnskaben om?
bottom of page