top of page
Susanne Amsinck Psykoterapi_7.jpg

PSYKOTERAPI
Få hjælp til stress, angst, depression, ensomhed & lavt selvværd


 

Helhedsorienteret psykoterapi

Fokus på krop, sind og sjæl

Fokus på helhed

Min terapi er helhedsorienteret med fokus på krop, sind og sjæl. Jeg tager afsæt i, at vores tanker, følelser, krop og adfærd hænger sammen og påvirker hinanden i tid og rum.

Min tilgang er integrativ funderet i en bred vifte af anerkendte psykologiske fagområder og kombinerer både kognitiv-, dybde-, systemisk-, eksistentiel-, humanistisk og positiv psykologi samt krops- og transgenerationel psykoterapi samt neurobiologi.

Samtalerne foregår under fuld tavshedspligt.

Få kraftfuld,  levende og dyb terapi, som rykker

 

Jeg arbejder med samtale- og kropsterapi som udgangspunkt og inddrager et bredt udvalg af forskellige kreative, visuelle, kunstterapeutiske redskaber, alt afhængig af mine klienters behov, og med henblik på at styrke mine klienters individuelle proces og målopfyldelse.

Min terapi er kendetegnet ved at være kraftfuld, levende og dyb. 

Jeg anvender en dynamisk kombination af krops- og psykoterapi, som bringer mine klienters mentale, følelsesmæssige og sanselige felter i spil. For det er ikke nok, at terapi kun forstås mentalt. Forståelse alene heler ikke traumer, svigt og gamle sår. Terapi skal også kunne føles og mærkes kropsligt for virkelig at skabe en varig, positiv forandring. 

 

Årsagen er, at traumer lagres dybt i vores krop og følelser. Hvis vi eksempelvis har oplevet omsorgssvigt tidligt i vores liv (før-sproglig alder), kan traumerne ikke hentes hjem ved ord (sprog), men kun gennem kropslige sansninger og indre stemninger. Først når vi inddrager kroppen og de primære følelser i terapien, kan traumerne mødes, bearbejdes, heles og forløses for alvor. 

 

Min kropsterapi kan foregå i stol, på gulv og på briks - alt afhængig af mine klienters ønsker og behov.  Den kan være i form af spørgmål, som retter sig mod sansninger i kroppen, arbejde med bevægelser og kropspositioner på gulv, eller på briks, hvor traume energien mødes, bearbejdes og forløses i kroppen under energiarbejde og berøring, eller ved integrativ åndedrætsterapi til musik.

Jeg anvender ligeledes ofte visuelle, kreative kunstterapeutiske redskaber i min terapi. Redskaberne hjælper mine klienter med at eksternalisere et ofte uerkendt, ubevidst skjult indre landskab til et ydre landskab, der lige pludseligt bliver fysisk synligt, konkret og håndterbart.

Mine redskaber omfatter bl.a. tegne- og skriveterapi, mind mapping, mixed collage, ler, 1:1 kropstegning, bevægelser i slow motion på gulv, figurer til familieopstillinger, eventyr, musik/livsrytmer, livslinjer og inspirationskort til kortlægning af livsværdier, kernekompetancer og selvbeskyttelseadfærd. Derudover anvender jeg ofte illustrationer i min psykoedukation til at beskrive komplekse psykologiske mekanismer og mønstre. Der er tale om redskaber, som alle har en enestående evne til at tale til vores følelser, indre stemninger og sansninger, og som medvirker til at skabe terapi, som rykker.

Så ønsker du at arbejde dybt med dig selv, og elsker du samtidig at arbejde kreativt og visuelt med inddragelse af virkningsfulde værktøjer -  både under vores sessioner og hjemme - så tilbyder jeg at skræddersy et stærkt terapeutisk forløb til dig. 

Jeg arbejder med følgende temaer:

 • Stress og udbrændthed

 • Depression

 • Angst

 • Ensomhed

 • Lavt selvværd

 • Sorg

 • Karriere

 • Familieliv

 • Samlivsproblemer

 • Konfliktfyldte relationer

 • Tilknytningstraumer

 • Præstationsangst

 • Eksamensangst

 • Tankemylder

 • Utilstrækkelighed

 • Mismod og mistrivsel

 • Manglende motivation

 • Meningsløshed

 • Skam og skyldfølelse

Susanne Amsinck Psykoterapi Aarhus
Susanne Amsinck Psykoterapi & Selvudvikling - Metoder

Mine metoder omfatter:

 • Samtaleterapi

 • Kropsterapi

 • Familieopstillinger

 • Psykoeducation

 • Kunst- og tegneterapi

 • Skriveterapi

 • Energiarbejde

 • Drømmearbejde

 • Guidede meditationer

 • Åndedrætsterapi

"Det er vigtigt for mig at møde mine klienter i øjenhøjde, så de føler sig oprigtigt mødt, forstået og mærket.

 

Jeg lægger stor vægt på at skabe et tillidsfuldt rum, hvor mine klienter trygt kan åbne deres hjerter og dele deres sorger, frygt, længsler og drømme – også når det er allersværest og mest sårbart."

— Susanne Amsinck —

Terapi kan hjælpe dig med at opnå en bedre forståelse af dig selv og dine....

 • Tanke- , følelses- og adfærdsmønstre

 • Tidlige prægninger og deres påvirkning af din personlighed og ståsted i verdenen

 • Værdier og overbevisninger

 • Overlevelsesstrategier og delpersonligheder

 • Tilknytningsmønstre i relationer

 • Grundsåringer

 • Internaliserede forældre og nedarvede tanke- &  adfærdsmønstre

 • Indre sårede børn

Susanne Amsinck Psykoterapi Aarhus
Susanne Amsinck Psykoterapi & Selvudvikling

Terapi kan hjælpe dig med at:

 • Opnå større selvaccept, selvrespekt og selvværd

 • Opnå større livskvalitet, overskud og livsglæde 

 • Opnå mere indre ro og balance 

 • Opnå mere nuvær og nærvær 

 • Genvinde din egen ståkraft og indre styrke

 • Opnå større fokos på at ´leve livet´ og ´leve i nuet´, snarere end at ´overleve´ livet i ´kamp, frys eller flygt´ tilstand eller leve livet i fortid eller fremtid

 • Opnå mod til at bryde fastlåste negative vaner og mønstre 

 • Opnå mod til at udtrykke dine egne behov, ønsker og meninger udfra en sund og naturlig position

 • Udvikle sunde relationer baseret på ligeværdighed, respekt og autencitet

 • Finde hjem i dig selv - dit eget ståsted i livet, hvor du er tro mod dig selv og dine værdier

"Min egen rejse i terapiens verden er den største gave, jeg har givet mig selv. 

Terapien har givet mig en dyb forståelse af, hvad der har formet mig som menneske

- fra tidlig barndom og op gennem livet.

Den har fungeret som et stærkt kompas for opnåelse af øget selvforståelse, selverkendelse og selvaccept – og i sidste ende større selvværd, livsglæde og indre ro”

 - Susanne Amsinck -


Find svar på de oftest stillede spørgsmål   

Nature%20Reflecting%20on%20Crystal%20Gla

Book et møde allerede i dag
 

Gratis forsamtale -  Studierabat - Rabat ved forløb

bottom of page