top of page
Susanne Amsinck Psykoterapi Aarhus

PRIVATLIVSPOLITIK

Jeg værner om dine personoplysninger og følger god databehandlingskik

Det er vigtigt for mig at værne om dig og dine personoplysninger og overholde gældende lovgivningen indenfor persondataforordningen, datasikkerhed og fortrolighedspolitik.

 

Persondataforordningen og fortrolighedspolitik

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Ifølge de nye regler for GDPR (General Data Protection Regulation, i dansk tale, Persondataforordningen, som er EU’s persondataforordning, der trådte i kraft i 2018), skal jeg sikre mig, at du som klient er bekendt med, hvilke informationer, jeg opbevarer om dig, formålet hermed, og hvor længe, jeg opbevarer informationerne.

 

Samtykkeerklæring ved opstart af terapiforløb

Når du starter i terapi ved mig, vil du derfor få udleveret en samtykkeerklæring, navngivet ´Min Fortrolighedspolitik´, til din underskrift. Ved samtykkeerklæringen giver du mig tilladelse til, at jeg må opbevare kontaktoplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Kontaktoplysningerne opbevarer jeg for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos mig og for, at jeg kan sende dig en aftalebekræftelse, eller hvis jeg har brug for at ændre tidspunktet for en aftale pga sygdom eller lignende.  

 

Derudover giver du mig tilladelse til, at jeg løbende må supplere min journal med oplysninger fra vores samtaler. Den kan være oplysninger om temaer, livsmønstre, grundproblematikker, udfordringer mm., samt mine observationer og overvejelser om dit videre forløb. Kun relevante oplysninger noteres, og formålet herved er at sikre dig kontinuitet og kvalitet i dit forløb.

 

Af samtykkeerklæringen fremgår det desuden, at jeg løbende modtager supervision ved Tobiasskolen med henblik på at sikre professionel sparring, styrke faglig kvalitet og videreudvikle mine faglige kompetencer samt sikre, at du får den bedste behandling som klient. Alle oplysninger, som anvendes i supervision, bliver anonymiseret, og supervisionen foregår under fuld tavshedspligt af alle deltagende parter.

 

Opbevaring af data og varighed

Jeg opbevarer alle dine data på min PC låst med kode, som kun jeg har adgang og kendskab til.

 

Jeg opbevarer dine data, så længe du er i terapiforløb hos mig. De data, der er nødvendige ift. SKAT for at kunne tilbyde momsfrie behandlinger, opbevares i henhold til lovgivningen, i 5 år. Herefter bliver de slettet. Alle øvrige data bliver slettet senest 12 måneder efter endt forløb, medmindre vi skriftligt har aftalt andet.

 

Rettigheder 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg har registeret om dig. Du har også ret til at bede om, at oplysningerne bliver slettet endegyldigt, og du kan bede mig om at overføre dine personoplysninger til trediepart eks. anden behandler, hvis du ønsker dette. 

 

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til tredje part med mindre, det bliver pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet mig dit skriftlige samtykke til videregivelse.

 

Du kan desuden til enhver tid også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.

 

Ved ønske om sletning eller overførsel til tredje part af dine data, bedes du kontakte mig direkte på: susanne.amsinck@outlook.dk  

Klageret

Hvis du ønske at klage over min behandling af dine persondata, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

Dataansvarlig

Dataansvarlig er Susanne Amsinck, Lykkensdalsvej 39, 8220 Brabrand, e-mail: susanne.amsinck@outlook.dk 

Susanne Amsinck Psykoterapi Aarhus

Book et møde

Gratis forsamtale - Studierabat  Rabat ved forløb

bottom of page